Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Algemene bestel/leveringsvoorwaarden

U kunt een bestelling opgeven door gebruik te maken van onze webwinkel.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Zodra u bestelling is ontvangen wordt u opgenomen in onze administratie en ontvangt u per e-mail een orderbevestiging waarop de bestelde producten, de prijs per product, het totale orderbedrag  en de verzendkosten vermeld staan.
Betaling van de bestelling geschied door gebruik te maken van de betaalfunctie in de webwinkel.

Alle in de webwinkel  vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief 19% BTW. 
Nagasaki Fishfood  is niet aansprakelijk voor foutief vermelde informatie of onjuiste prijzen.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Uw bestelling wordt verzonden met TNT-post of DHL.

De bijgeleverde factuur is tevens u pakbon zodat u direct de zending kunt controleren.

Wanprestatie klanten:
Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is Nagasaski Fishfood gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te laten vorderen.

Alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant.

De klant is over hetgeen verschuldigd aan Nagasaki Fishfood wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij of zij in verzuim is.

Retourneren:

De retourvoorwaarden:
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 dagen na 
aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden. Uw retourzending moet aan nagasaki fishfood van tevoren bij ons gemeld zijn.
Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. 
Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan nagasaki fishfood retourneren.
Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor retour sturen in aanmerking.
De kosten en het risico van het retourneerden zijn voor rekening van de klant. nagasaki fishfood is verplicht om binnen 30 dagen 
de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn (met aftrek van de gemaakte verzendkosten ).

Gegevensbeheer:
Indien u een bestelling plaatst bij Nagasaki Fishfood, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Nagasaki Fishfood. Nagasaki Fishfood houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Aansprakelijkheid:
Nagasaki Fishfood is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan levende have of andere objecten ontstaan door aanwenden van de producten.
Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Nagasaki Fishfood gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.